Kapittel

Lavest pris eller lavest kostnad

Valg av lavest pris eller lavest kostnad som tildelingskriterium innebærer å identifisere det tilbudet som har lavest pris eller kostnad.

Dersom tilbudene består av flere pris‐ og/eller kostnadselementer, må oppdragsgiver legge en plan for hvordan disse elementene skal evalueres, slik at oppdragsgiver finner frem til den reelle prisen eller kostnaden ved de enkelte tilbudene. Konkurransegrunnlaget må ha informasjon om hvordan tilbudene skal utformes, slik at prisen og/eller kostnaden kan vurderes og sammenliknes i henhold til den planen som er lagt. 

For å finne henholdsvis laveste pris og laveste kostnad viser vi to enkle eksempler. I det første eksemplet benytter vi kjøp av matvarer for å finne laveste pris, mens vi i det andre eksemplet benytter kjøp av traktor med tilhørende serviceavtale for å finne laveste kostnad.

Eksempel – kjøp av matvarer

Vi forutsetter at du skal inngå en rammeavtale. Du setter sammen en handlekurv bestående av de varene du har til hensikt å benytte rammeavtalen til. I et reelt tilfelle vil varekurven bestå av langt flere varelinjer og kolonner.

VarenavnAntall enheterPris pr enhetPris (antall x pris pr enhet)
I kartong lettmelk, 1 liter1500kr 18,00kr 27 000,00
1 pakke hvetemel, 1 kg50kr 20,00kr 1 000,00
1 pakke filtermalt kaffe, 250 g1200kr 25,00kr 30 000,00
1 pakke smør, 500 g540kr 32,00kr 17 280,00
Sum handlekurvkr 75 280,00

I dette eksemplet har vi fylt inn handlekurven med priseksempler fra en tenkt leverandør. Prisen for det aktuelle tilbudet er kr 75 280,-. Dette er prisen vi legger til grunn i sammenligningen med øvrige tilbud.

Eksempel – kjøp av traktor

Vi forutsetter at du skal kjøpe en traktor til bruk i kommunal tjeneste. Du ønsker å vurdere livssykluskostnadene forbundet med traktoren over en 6 års periode.

Vare eller tjenestePris
Kjøp av traktorkr 1 000 000
Serviceavtale inkl deler, 6 årkr 400 000
Drivstoff, 4000 timer driftstidkr 160 000
Sum livssykluskostnadkr 1560 000

I dette eksempelet har vi med priseksempler fra en tenkt leverandør kommet fram til en kostnad på kr 1 560 000,-. Dette er kostnaden vi legger til grunn i sammenligningen med øvrige tilbud.

Les mer om livssykluskostnader

Den videre veiledningen vil omhandle evaluering hvor tildelingen skjer på grunnlag av beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Oppdatert: 24. april 2023

Veileder i evaluering av tilbud

Skriv ut / lag PDF

Innledning

Målet med evalueringen

Lavest pris eller lavest kostnad

Evalueringsmodeller

Beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet

Hva er en evalueringsmodell?

Grupper av evalueringsmodeller

Poengmodeller

Prissetting av kvalitet

Valg av evalueringsmodell - vår anbefaling

Likheter mellom poengmodeller og en modell som prissetter kvalitet

Prissetting av kvalitet som evalueringsmodell

Pengeverdi som fradrag eller som påslag på evaluert tilbudspris

Vekting av tildelingskriterier

Vektlegg kun kvalitative forskjeller som har betydning for betalingsviljen

Gruppere pengeverdier

Fastsettelse av maksimalnivå på pengeverdi til fratrekk på kvalitetskriteriene 

Evaluer kvalitetskriteriene uten å kjenne tilbudsprisen 

Er prissetting av kvalitet forenlig med forskriftens krav om å oppgi tildelingskriterier med vekting? 

Forskriftens § 7‐9 Miljøkriterier 

Poengmodeller

Relativ poengmodell 

Absolutt poengmodell 

Valg mellom en absolutt eller relativ modell

Poengforskjellene er det avgjørende

Bruk av poengskala

Regne om pris til poeng

Lineær modell 

Forholdsmessig modell

Hybridmodell 

Svakheter ved å regne om pris til poeng 

Om normalisering   

Tidspunkt for valg av evalueringsmodell 

Evaluering og anskaffelsesregelverket

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.