Brukerveiledning for Doffin

Her finner du brukerveiledning for Doffin. Fra 01.01.2024 tilbys det ikke lenger support på Doffin.

Brukerveiledning

På Doffin finner du kunngjøringer fra det offentlige. Kunngjøringer som er underlagt EØS-regelverket finnes både på Tenders Electronic Daily (TED) som er kunngjøringsdatabasen for EØS, og på Doffin. På Doffin finnes i tillegg kunngjøringer som er underlagt det norske regelverket for nasjonale kunngjøringer og frivillige kunngjøringer.

Doffin er ikke ansvarlig for innholdet i kunngjøringer fra det offentlige, og spørsmål relatert  til innhold må rettes til oppdragsgiver som er ansvarlig for kunngjøringen.

For fagrelaterte spørsmål kan du besøke fagsidene om offentlige anskaffelser.

For oppdragsgivere

For å publisere en kunngjøring på Doffin må det benyttes et Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som er integrert mot Doffin. Etter innføring av det nye kunngjøringsformatet eForms er det ikke lenger mulig å utarbeide og publisere kunngjøringer på Doffin. Det er heller ikke lenger innloggingsfunksjonalitet på Doffin.

Dersom du som oppdragsgiver oppdager en feil i kunngjøringen din, kan dette skyldes at informasjon du har angitt i KGV ikke fremkommer i riktig felt i kunngjøringsskjemaet. Dette må i så fall løses ved at det sendes en endringskunngjøring, og vi anbefaler at dere ser vår veiledning for eForms eller kontakter supporttjenesten til KGVet dere benytter for å få hjelp til hvordan kunngjøringen fylles ut riktig. Doffin har ikke mulighet til å endre innhold i kunngjøringer.

For leverandører

Kunngjøringene på Doffin skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at potensielle leverandører kan få et inntrykk av anskaffelsens karakter og omfang. Det er den enkelte oppdragsgiver som er ansvarlig for at kunngjøringer inneholder riktig og relevant informasjon, og det er oppdragsgiver som må kontaktes dersom det er spørsmål relatert til innholdet i kunngjøringen.

Doffin vil kun vise innholdet i kunngjøringen, og mer informasjon og dokumentasjon relatert til kunngjøringen finnes i oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Fra hver enkelt kunngjøringsside på Doffin er det en link som går direkte til oppdragsgivers KGV. I oppdragsgivers KGV er det mulig å stille spørsmål til oppdragsgiver og det er i KGV eventuelle søknader og tilbud skal leveres. KGVene tilbyr support til leverandører som skal levere tilbud.

For å finne relevante kunngjøringer fra det offentlige har vi utarbeidet en side med søketips for Doffin.

Har du behov for hjelp, eller et forslag til forbedring på Doffin.no?

Dersom du har spørsmål relatert til tjenesten Doffin.no eller forslag til forbedringer, er du velkommen til å sende en henvendelse til doffin@dfo.no 

På DFØs fagsider om offentlige anskaffelser finner du mer informasjon om DFØs arbeid med offentlige anskaffelser.

Sparretelefonen for offentlige anskaffelser er et tilbud fra DFØ hvor du kan diskutere dine anskaffelsesfaglige spørsmål med våre fagfolk.

Sparretelefonen
  • e-post sparretelefon [at] dfo.no (sparretelefon[at]dfo[dot]no)
  • telefon 404 34 830
Oppdatert: 4. januar 2024

Kontakt

Spørsmål om Doffin

E-post: doffin [at] dfo.no (doffin[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.