Digital CV prosess (EHF)

Oppdragsgiver stiller krav og kriterier til kandidatens kompetanse. Kandidaten dokumenterer sin kompetanse. Oppdragsgiver gjennomfører en elektronisk bevisinnhenting og evaluering av kandidatens kompetanse. EHF CV er ikke enda ferdigstilt.

Prosess Definisjon Dokument (PDD) DFØ ANS

1. Informasjon

ID og navn

Denne prosessen støtter følgende prosesser: X.2.6.2 Definere krav til erfaring og kompetanse. X.3.5.6 Evaluere tilbud.

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-prosessoversikt
EHF Prosess Digital CV prosess
Organisasjon DFØ-ANS
Prosess eier Jan Mærøe
Henvendelser Jan Mærøe

2. Historikk

VersjonDatoEndringForfatter/Rolle
1.02021.02.23Dokument etablertPetter Vinje
1.02023.10.20TekstredigeringJan Mærøe
1.12024.03.14Inkludert kontraksoppfølgingsprosessenJan Mærøe
    

3. Ord og uttrykk

  • EHF = Elektronisk Handelsformat
  • ​​​​CV = Curriculume Vitae
  • DPS= Dynamic Purchase System = på norsk dynamisk innkjøpsordning 

4. Om prosessen 

Prosessen begynner med at oppdragsgiver stiller krav og kriterier til kandidatens kompetanse. Kandidaten dokumenterer sin kompetanse. Oppdragsgiver gjennomfører en elektronisk bevisinnhenting og evaluering av kandidatens kompetanse. Til slutt velges beste kandidat. Etter at kandidat er valgt lagres CV i en kompetansedatabase. Dersom det i kontraktsgjennomføring oppstår behov for å legge til nye CV, og/eller gjøre endringer/oppdateringer i eksisterende CVer vil prosessen varsle om tidspunkter, sjekke om endringer er i henhold til krav, samt oppdatere kompetansedatabasen.

5. Bruk av KI/AI

Hvis du har kompetanse på kunstig intelligens (KI) / artificial intelligence (AI), og ser muligheter for å forbedre denne prosessen ytterligere, vil vi gjerne ha en tilbakemelding/innspill fra deg om hvordan det kan gjøres.

Innspill sendes til EHF@dfo.no. Merk melding med KI + navn på prosessen. Når vi mottar innspill, gjennomgår vi dem og legger dem inn fortløpende i den aktuelle prosessdefinisjonen.

6. Brukere behov

  • Prosessen er ment å dekke oppdragsgivers behov for enkel og effektiv håndtering av CV informasjon når behov for ekstern kompetanse oppstår. EHF CV egner spesielt godt for DPS prosesser for tjenestekjøp når krav er tydelig. 

7. Forventninger

Fordi EHF CV er en støtteprosess, har brukerne en forventning om at den skal kunne gjennomføres med minst mulig bruk av tid og ressurser. EHF CV sammen med annen dokumentasjon kan bidra til at risiko for arbeidslivskriminalitet blir redusert (i henhold til intensjonen bak Norgesmodellen).

8. Formål

  • Oppfylle krav til dokumentasjon og effektivisere oppdragsgiver og leverandørs prosess. 

9. Mål

Mål – hva vi ønsker å oppnåHvilke indikatorer vi vil bruke for å kunne se om vi når måletMålverdi/resultat
100% samsvar mellom kandidatens kompetanse/erfaring og krav og kriterier.Avvik0%
Alle kandidater skal oppfylle virksomhetens sikkerhetskrav. Avvik0%
InformasjonskvalitetAndel prosesser som blir gjennomført uten feil, mangler i informasjon.100%
Minst mulig bruk av tid og ressurser. Tiden det tar å utføre aktiviteter knyttet til CV behandling.Dette vil variere fra prosess til prosess. Måling vil kunne gi gode indikasjoner på om prosessen er effektiv.

10. Fordeler/gevinster

Hvem som kan ha fordelHvilke fordeler de kan oppnå
Oppdragsgiver > Økt presisjonsnivå på kravstilling, sikrer bedre kvalitet på leveransen. 
> Bruk og gjenbruk av standardformater samt automatisk bevisinnhenting, evaluering og oppdatering av kompetansedatabase/CV-bevis reduserer tids- og ressursbruk. 
> Forenkling av prosess for leverandør kan føre til økt antall tilbydere i anskaffelsen. 
Leverandører > Standardisering av krav og automatisering av prosess forenkler og effektiviserer leverandørens arbeid. For eksempel vil tydeligere krav redusere behov for å tolke, stille spørsmål, osv.
> Ved bruk av EHF CV etableres det et likt oppsett som hele offentlig sektor kan benytte, og som legger til rette for automatisert hel- eller delvis utfylling av besvarelsen.
HR> EHF CV kan benyttes for jobbsøker systemer.
> Bruk av EHF CV vil kunne forenkle og effektivisere evalueringsprosessen av jobbsøkere.
CV- støttesystem> Øke verdien av tjenesten sin.
> Redusere kostnader for leverandør som kunde.
Konkurransesystemer (KGV)> Effektivisere prosessen for oppdragsgiver og leverandør.
> Tilby verdiøkende tjenester.
Samfunnet> Enten redusert bruk av ressurser og/eller økt produktivitet - utføre andre/flere oppgaver.
> Kan bidra til å redusere arbeidslivskriminalitet.

11. Utløsere og forutsetninger

Utløser/Trigger  Behov for tjenester
Forutsetninger

Teknologiske: 

> Oppdragsgiver og leverandør må ha systemstøtte.

ForutsetningerOrganisatorisk:  
> Endringer i prosess og prosedyrer.  
> Informasjon, opplæring. 
ForutsetningerRegulatoriske:  
> Ingen 

​​12. Input og leverandører

InputNavn på prosess:Navn på leverandør/avsenderReferanse
Beslutning/dokumentasjon av behovFor eksempel fra planleggingsprosessIntern prosess 
    

13. Deltakere

Beskrivelse av roller

OrganisasjonRolleForkortelserKommentarer
Oppdragsgiver OO brukes når du bare vil spesifisere at disse aktivitetene utføres av en oppdragsgiver.
Oppdragsgiver personPerson/rolleO-perO-per brukes når du vil spesifisere at denne aktiviteten utføres av en person hos kjøperen, uten å måtte spesifisere en rolle.
OppdragsgiverSystemO-sysO-sys brukes når du vil angi at aktiviteten utføres av kjøperens system.
Leverandør LL - Indikerer at aktivitet utføres av en leverandørorganisasjon.
LeverandørPersonL-perL-per Indikerer at aktiviteten utføres av en person i leverandørorganisasjonen
LeverandørSystemL-sysIndikerer at aktiviteten utføres av systemet i leverandørorganisasjonen
Systemleverandør SS brukes når det er behov for å indikere at aktiviteten utføres av en tjenesteleverandør. Det er som regel ikke nødvendig å spesifisere hvilken rolle systemleverandørens aktivitet utfører.

14. Prosessdiagram

EHF CV prosessdiagram
Digital CV prosess.xlsx
xlsx 588.23 KB

Dobbel klikk på ikonet så får du frem et Excel ark med bilde av prosessen i Excel ark som kan forstørres. Samt for de som bruker Visio en fil med diagrammet i Visio format.

15. Aktiviteter

IDAktiviteterAnsvarBeskrivelseSP (x)Kommentar
 1.  Vurdere tjenestens innhold, kategorisere, stille krav og kriterier.O-per   
 2. Etablere anskaffelsesdokumenter. Forberede utlysning av konkurranse O-per   
 3. Send kunngjøring til Doffin og/eller TEDO-sys

Systemspesifikk

X.3.1.1 Kunngjøre konkurranse

  
 4. Tilgjengeliggjør EHF CV request i anskaffelsesdokumenteneO-sysSystemspesifikk  
 5. Søk i utlysningene og finn en anskaffelse som er av interesseL-perX.3.1.4 Søk på kunngjøringer  
 6. Vurder hvilke anskaffelser som er interessanteL-per   
 7. Klikk på lenken for å hente anskaffelsesdokumenter.L-perSystemspesifikk  
 8. Velg anskaffelsesdokument og last ned til system. inklusive EHF CV requestO-sysX.3.1.6 Tilgjengeliggjøre/sende anskaffelsesdokumenter  
 9. Vurder krav i CV requestL-per.   
 10. Lag EHF CV for tilbud personellL-sys   
 11. Fyll ut andre anskaffelsesdokumenter til kvalifisering eller til annen prosedyrerL-per   
 12. Logg på oppdragsgivers konkurransesystemL-sysSystemspesifikk  
 13. Evaluer og ranger EHF CV opp mot EHF CV requestO-sysSystemspesifikk  
 14. Vurder kandidatene basert på rangert liste og velg den/de beste.O-perSystemspesifikk  
 15. Sjekk bevis.O-sysSystemspesifikk  
 16. Klarere sikkerhet.O-per   
 17. Sammenstill alle resultater og velg den/de beste kandidateneO-perSystemspesifikk  
 18. Finne frem EHF CVO-per   
 19. Send melding til leverandør om at sertifisering er utgått, send ny CV.O-per   
 20. Sjekk EHF CV request og fyll ut EHF CV for ny arbeidstaker, eller oppdatert CV basert på melding fra oppdragsgiver.O-per   
 21. Sjekk EHF CV i henhold til EHF CV rquestO-sys   
 22. Oppdater databaseO-sys   
 23. EHF request for ny utfylling, ev beskjed om feil og at den må fylles ut pånyttO-sys   

16. Sjekkpunkter

Aktivitet nr.Hva skal sjekkesHvordan sjekkeHvorfor sjekke
16. Klarer sikkerhetSjekke at korrekt klarering er motatt dersom dette stilles som krav.Kan være manuell eller automatisk avhengig av system.Sikre at personen tilfredstiller de riktige klareringskravene.
17. Sammenstill alle resultater og velg den/de beste kandidateneKontrollere at priselement er knyttet til riktig person/kompetanse.Systemstøtte for kobling av maskinlesbare elementer basert på unike identifikatorer.For å oppnå automatisk evaluering. Mer effektiv prosess.
    

17. Output og bruker

Output/leveranseNavn på prosess som benytter outputNavn på mottaker/brukerReferanse
Bakgrunnsjekk utført.X.3.5.5 Avvise tilbud som ikke oppfyller kravOppdragsgiver 
Innstilling av beste kandidat.X.3.5.6 Evaluere tilbudOppdragsgiver 
Oppdater kompetansedatabaseDigital kontraktsoppfølgingOppdragsgiver 

18. Sluttkriterier

Nei

19. Unntak og alternativer 

Hvor i prosessenUnntak/alternativer som kan velges med begrunnelse
Ingen 

​​​​​​20. Risiko

AktivitetRisikoSannsynlighetAlvorlighetMetode for å forebyggeTiltak hvis risiko oppstår
Ingen     

21: Behov for støtte

StøtteBeskrivelse/Lenker
Opplæring/operativ støtte 
  

22. Kobling til spesifikasjoner (EHF).

Spesifikasjon under arbeid

23. Tilleggsinformasjon

Ingen

24. Vedlegg

Ingen

Oppdatert: 14. mars 2024

Kontakt

e-post: ehf [at] dfo.no (ehf[at]dfo[dot]no)

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.