StartOff for offentlige virksomheter

StartOff er et rammeverk som kobler offentlige virksomheters utfordringer med startups, som utvikler innovative løsninger. For å ta ned risikoen og øke sjansen for vellykkede samarbeid, tilbyr StartOff en definert og strukturert prosess.

Dette er StartOff

Utgangspunktet for StartOff-prosjekter er problemstillinger eller utfordringer offentlige virksomheter søker å få løst. StartOff-teamet bistår med en egen prosjektleder som veileder gjennom hele gjennomføringen, en behovsekspert som hjelper til med å omformulere utfordringen til et behov, kontrakts- og jussekspertise på innovative anskaffelser, og en startup-ekspert som bygger bro fra behovet til det kommersielle potensialet og startup-økosystemet. Problemstillinger som egner seg som StartOff-prosjekter har gjerne følgende kjennetegn:

 • Kan avgrenses fra andre prosesser/systemer i den offentlige virksomheten
 • Har en tydelig eier internt, samt god forankring
 • Det finnes idéer om løsninger i markedet
 • Den offentlige virksomheten er åpen for helt nye løsninger
 • En tenkt løsning har et tydelig potensiale for skalering
 • Omfang og størrelse som lar seg løse innenfor StartOff-rammene

Slik foregår prosessen

Identifisere behov
3 uker
Forberede konkurranse

Identifisert behov bearbeides med støtte fra StartOff. Behovet kunngjøres på Doffin. StartOff markedsfører konkurransen målrettet mot oppstartsmiljøer.

Konkurranse kunngjøres!
4 uker
Tilbudsperiode

Fra konkurransen kunngjøres har startup-selskapene ca 4 uker på seg til å levere en idéskisse. I denne perioden skal både oppdragsgiver og StartOff-teamet være tilgjengelige for spørsmål.

Evaluere idéskisser
3 uker
Evaluering og utvelgelse

Idéskisser evalueres. De 3 beste får videreutvikle løsningsforslaget sitt over en periode på 3 uker. Løsningsforslaget pitches og 1 vinner kåres. Vinneren går videre til fasen for utvikling av MVP.

Starte utvikling
15 uker
MVP-utvikling

Leverandøren utvikler MVP-løsning, over en periode på 15 uker. Som oppdragsgiver samarbeider dere med leverandøren underveis. Som oppdragsgiver deltar dere på workshop om hvordan jobbe med startups.

Demonstrere løsning
Veien videre

Etter at MVP'en er demonstrert vil dere som oppdragsgiver sammen med StartOff i en workshop utforske mulighetene for en videreføring  (innkjøp) av løsningen. StartOff-prosessen avsluttes med arrangementet Demodagen, der dere presentere behovet og utviklet løsning sammen med leverandøren, for et bredt publikum.

StartOff-prosessen er delt opp i ulike faser:

 • Nullfase: før prosjektoppstart bistår StartOff med å definere og finne riktig utfordring og omfang.
 • Identifisere behov: i de tre første ukene av prosessen blir utfordringen omformulert til et behov, som artikuleres i et behovsdokument og en utfordringsvideo.
 • Invitere til idéskisse: sammen med konkurransereglene og idéskissemalen blir behovsdokumentet og utfordringsvideoen utlyst som en konkurranse, hvor startups har fire uker på å sende inn sin idéskisse.
 • Evaluere idéskisser: De seks beste idéskissene velges ut til intervju, og de tre beste selskapene velges til neste fase.
 • Utforske alternativer: I denne fasen har selskapene tre uker på seg til å utvikle et fullstendig løsningsforslag mot et vederlag på 50 000,-. Ved slutten av disse tre ukene pitcher selskapene sine løsninger og en vinner velges.
 • MVP-utvikling: Vinnerselskapet får et vederlag på 450 000,- og har 15 uker på å utvikle en minimumsløsning (MVP), som deretter demonstreres.
 • Veien videre: Ved fullstendig MVP går prosjektet over i en ordinær anskaffelse, i videreutvikling eller andre former for veien videre.

Hvordan komme i gang?

StartOff tar løpende imot forslag fra offentlige virksomheter på problemstillinger og behov de ønsker løst gjennom rammeverket. Du kan enten ta direkte kontakt med StartOff-teamet for en prat om hvilke behov som passer, mer informasjon om ordningen eller sparring, eller fyll ut skjemaet for prosjektskisse under. Skjemaet lagrer informasjon underveis dersom du ikke har all informasjon klar.

Har du en utfordring, men usikker på hvor du skal starte?

Ta kontakt, vi sparrer gjerne! Nå oss på startoff@dfo.no

Oppdatert: 5. juli 2023

Kontakt

StartOff-teamet bistår med hjelp og støtte underveis i prosjektene. Har du spørsmål, er det bare å sende en e-post til startoff [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.