Høring: krav til transport av varer og tjenester

Informasjon om prosess og innspill til krav til transport av varer og tjenester.

Høring DFØ kravkriterier til transport av varer og tjenester 2022
docx 104.24 KB
Tilhørende veiledning, maler og verktøy

Her kan du gi innspill til DFØs standardformulerte krav som kan brukes av offentlige oppdragsgivere ved innkjøp av transport ved kjøp av varer og tjenester.

Dette er et nytt kriteriesett. Kriteriesettet og tilhørende skjemaer er laget av prosjektet «Klimarådgivning i anskaffelser» i regi av Viken fylkeskommune og Klima Østfold i samarbeid med DFØ.

Kriteriesettet består av to ulike minimumskrav, et tildelingskriterium og to kontraktsvilkår som vi ønsker innspill på. Kriteriesettet omhandler kun siste transportledd (last mile) og omfatter ikke kjøp av kjøretøy eller maskiner.

Markedsdialog avgjør valg av krav

Når det skal settes transportkrav og/eller -kriterier bør det alltid gjennomføres en markedsdialog for å undersøke hvor modent markedet er for å benytte kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Det er tilbakemeldingen fra markedsdialogen som bør avgjøre hvilke krav og/eller kriterium som benyttes.

Frist for innspill er 30. september

Høringsinnspill sendes via eformidling eller til postmottak@dfo.no med kopi til oddolaf.schei@dfo.no og erikg@viken.no.

E-posten med høringssvar må merkes med "Høringsinnspill - krav til transport av varer og tjenester".

Oppdatert: 15. august 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord