Søk

1217 søkeresultater funnet
Prosesside

Laveste pris og/eller laveste kostnad

For å vurdere tilbud i forhold til kriteriet laveste pris, brukes ikke en evalueringsmodell i tradisjonell forstand i og med at pris er en enhet som i utgangspunktet enkelt lar seg måle og det vil ofte tydelig fremgå av tilbudene hvilket av dem som inneholder den laveste prisen.