Søk

1111 søkeresultater funnet
Nyhet

Staten vil kutte matsvinnet

Staten går foran og inkluderer matsvinn i nye kriterier for offentlige anskaffelser. Nå kan stat og kommune enkelt stille krav til leverandørene og sikre minimalt matsvinn både for kantinemat og annen servering.

Nyhet

Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Nå pålegger regjeringen stat og kommune å kreve elektronisk faktura. Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trer i kraft 2. april 2019, og vil gjelde for anskaffelser som starter etter dette.

Nyhet

Ny avtale for statens reiseaktivitet er klar

Statens innkjøpssenter har inngått ny avtale om reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau og Egencia Norway AS, på vegne av totalt 178 ulike virksomheter. De to reisebyråene deler virksomhetene mellom seg.

Nyhet

Ny rapport om bærekraftige offentlige anskaffelser - Norges styrker og svakheter

OECD og UNEP har i samarbeid med Digdir gjennomført en omfattende kartlegging av bærekraftige offentlige anskaffelser i Norge. – Totalt sett gjøres det mye bra i Norge, men det pekes også på flere forbedringsområder. Vi er allerede i gang med å se på hvordan vi kan følge opp anbefalingene i rapporten, sier seniorrådgiver Christine Kihl i Digdir.