Byggeprosessen

Godkjenning av gjennomføringsplan - OPS

Plan for gjennomføring av konkurransen må opp til godkjenning i prosjektets styringsgruppe før kunngjøring.

I noen tilfeller vil denne milepælen behandles politisk. Det er viktig å sørge for at berørte planetater er informert om prosjektet, og at foreslåtte tidsrom er relevante både for prosjektgruppen og berørte parter.

Har styringsgruppen eller politisk ledelse kommentarer eller innvendinger til gjennomføringsplan, må det trolig legges fram et revidert utkast. Når gjennomføringsplan godkjennes, kan du sette i gang konkurransen.

Oppdatert: 21. november 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord