Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Markedsundersøkelse - OPS

Du bør tidlig foreta en grundig vurdering av private aktørers interesse for prosjektet. Et velfungerende leverandørmarked er en forutsetning for at OPS skal være en effektiv gjennomføringsmodell.

For å bidra til at prosjektet når sine mål, anbefales det å gjennomføre en markedsundersøkelse hos potensielle leverandører. Dette kan gi en indikasjon på hvordan prosjektet bør innrettes for å framstå som attraktivt i markedet, både for investorer og entreprenører.

Mulige årsaker til liten interesse i markedet for et OPS prosjekt

  • Lite kompetanse hos aktører i det aktuelle markedet
  • Prosjektet er for stort og komplekst, slik at leverandører må prise inn en unødvendig høy risiko for å gjennomføre prosjektet
  • Prosjektet kan være for lite til at leverandører ønsker å gå inn i en forholdsvis lang og tung tilbudsprosess.

Det er viktig å lytte til markedet og vurdere aktørenes innspill om hvordan prosjektet kan bli mer attraktivt for tilbyderne.

Er prosjektet for lite interessant for markedet slik det er presentert, må du bruke informasjonen fra markedsundersøkelsen til å omstrukturere prosjektet, eller endre gjennomføringsmodell. På denne måten kan du få økt interesse for prosjektet ditt fra markedet.

Hvordan gjennomføre markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen kan gjennomføres på flere forskjellige måter. For eksempel:

 • Ved en dialogkonferanse med åpen påmelding (for eksempel via Doffin), der oppdragsgiver kan diskutere aktuelle problemstillinger med potensielle leverandører fra flere bransjer.
 • Ved én til én intervjuer eller samtaler med potensielle leverandører. Se dialog-med-markedet for hvordan en dialog kan gjennomføres i praksis.

Ettersom et OPS-prosjekt omfatter både design, finansiering, bygging, drift, vedlikehold og eventuelt tilbakeføring, er det viktig å få belyst alle disse elementene i en markedsundersøkelse.

Hvem bør inviteres?

I tillegg til aktuelle entreprenører bør finansieringsinstitusjoner og driftsselskaper inviteres.

Det kan også være lurt å inkludere internasjonale aktører i markedsundersøkelsen. Dette er spesielt viktig i store komplekse prosjekter der det kan være begrenset interesse i Norge. For OPS-prosjekter vil det være aktuelt å opprette dialog med store internasjonale entreprenørselskaper i tillegg til internasjonale banker og finansieringsinstitusjoner.

Sjekkliste for emner som bør diskuteres med markedet

Strukturering

Forslag til strukturering for at markedet skal være interessert:

  • Målsetninger
  • Størrelse på prosjekt
  • Kompleksitet i prosjektet - tilgjengelig teknologi og logistikk ved flere bygg eller anlegg

Drift- og vedlikehold

Hva bør inkluderes av drift- og vedlikehold i kontrakten for å optimalisere livssykluskostnadene? Det er viktig å finne den riktige balansen for dette, slik at unødig risiko ikke lastes over på leverandør. Etter som kontrakten inkluderer drift og vedlikehold, vil livssykluskostnader ivaretas i prosjekteringsfasen og i byggeperioden.

Risikofordeling

Hvilke risikoelementer er det hensiktsmessig å fordele til leverandør, og hvilke skal ligge hos oppdragsgiver? Du finner mer om risikofordeling og eksempel på risikomatrise under Er prosjektet egnet for OPS?

Finansiering

Finansiering og risikoappetitt hos utlånere, hvordan sikre lavest mulig pris (rente) for finansiering?

  • Bør offentlig oppdragsgiver bidra med finansiering?
  • Hvordan bør betalingsmekanismer/insentivstruktur struktureres?

Operasjonell eller finansiell leie

Hva er foretrukket av leverandørene? Dette innebærer i praksis en vurdering av hvem som skal ha anlegget i sin balanse i kontraktsperioden. Du kan lese mer om dette i neste steg.

Oppdatert: 30. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.