Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Planlegging av konkurransegjennomføring - OPS

Du har nå dokumentert hvordan prosjektet skal struktureres og organiseres. Det er på tide å lage en plan for hvordan konkurransen skal gjennomføres, for eksempel tid, ressurser, aktiviteter og dokumentasjon.

Mål og rammebetingelser, prosjektorganisering, markedsundersøkelse, og kontraktstrategi bør nå være ferdig dokumentert og samlet i ett dokument. Plan for gjennomføring av konkurransen skal komplementere dette arbeidet.

Utarbeide «plan for konkurransegjennomføring»

Ved OPS prosjekter er det vanlig å bruke en konkurranseform som inneholder forhandlinger. 

Ansvarlige ressurser (som definert i organisering)

En OPS-anskaffelse kan være mer ressurskrevende enn andre entrepriseanskaffelser. Det er avgjørende å sette av nok tid og riktig kompetanse for gjennomføring.

Budsjettrammer

Det må utarbeides budsjett for rådgivning, bistand og andre kostnader (møtelokaler for leverandørkonferanser/møter, transport), eventuelt vederlag til tapende tilbydere.

Behov for rådgivning/bistand

Typer bistand du bør vurdere behov for:

  • Kommersiell
  • Teknisk
  • Juridisk
  • Finansiell

Tidsrammer

Hvor raskt må prosjektet gjennomføres for å bli ferdig til ønsket dato? Ønsket om å bli raskt ferdig må ses opp mot hensynet til at OPS-prosjektet er komplekst, og at både tilbyderne og oppdragsgiver trenger tid til å utføre sine aktiviteter. Ved utarbeidelse av tidsplan/prosjektplan må du ta hensyn til:

  • Minimumsreglene i regelverket om offentlige anskaffelser
  • Kompleksiteten i tilbudsarbeidet og evalueringsarbeidet slik at det settes av nok tid

Langvarige prosesser er dyrt både for tilbyderne og oppdragsgiver, og gir et uprofesjonelt inntrykk. Det kan også føre til at oppdragsgiver framstår som en mindre attraktiv samarbeidspartner.

Plan over tilbudsprosessen

Lag en detaljert plan over tilbudsprosessen med aktiviteter og leveranser.

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.