Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Initiering - OPS

Offentlig privat samarbeid bør kun velges der dette gir kvalitativt bedre prosjektgjennomføring og -resultat enn ved bruk av andre gjennomføringsmodeller.

Fra behov til valg av gjennomføringsmodell

Initiering er første steget i en prosess som fører fram til et nytt bygg eller anlegg. Hvis du vurderer offentlig privat samarbeid som en alternativ gjennomføringsmodell, bør du begynne så tidlig som mulig, og parallelt med beslutningsprosessen om gjennomføringsplan.

Starten på en anskaffelse kan være:

  • En analyse eller vurdering som viser at det er behov for et nytt bygg eller anlegg
  • At bygget eller anlegget trenger en oppgradering, bør omlokaliseres, at kapasiteten er sprengt
  • At nye krav gjør større endringer nødvendig

Grunnleggende forutsetninger for OPS som gjennomføringsmodell

Følgende bør oppfylles for at OPS velges som gjennomføringsmodell:

  • Det bør være et nytt investeringselement i prosjektet (prosjektet bør være et nybygg eller nytt anlegg). Dette er fordi risikobildet oftest er mer oversiktlig og lettere å avdekke ved nybygg. Ved eksisterende bygg/anlegg er det ofte flere ukjente faktorer.
  • Prosjektet bør være et lavrisikoprosjekt ut fra tekniske utfordringer, for eksempel med tanke på grunnforhold og byggteknologi.
  • Det må være politisk vilje til å velge OPS som gjennomføringsmodell i din virksomhet. Du må avklare med politisk ledelse om det er vilje til modellen, siden oppdragsgiver binder seg til en lang kontrakt med privatfinansiering. Du kan lese mer i steget «Vurdering av egnethet».
  • Oppdragsgiver må i tillegg ha eller skaffe seg bestillerkompetanse på OPS. OPS stiller spesielle krav til bestilleren. Det er derfor avgjørende å ha rett kompetanse i prosjektorganisasjonen hvis OPS velges.
  • Dyrere privat finansiering bør oppveies av andre positive effekter i en helhetlig vurdering av OPS.

Oppfyller prosjektet kriteriene over taler mye for at prosjektet er velegnet som et OPS prosjekt. Er ikke alle forutsetningene oppfylt, bør du heller vurdere bruk av tradisjonelle gjennomføringsmodeller.

Ved bruk av OPS trenger du ikke å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser for arkitekter og andre prosjekterende. De inngår som en del av prosjektteamet i OPS-konkurransen. Det vil derimot være behov for annen type kompetanse i prosjektet. Du kan lese mer om nødvendig kompetanse under «Prosjektorganisering».

Se også

Andre sider på anskaffelser.no
Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.