Byggeprosessen

Konseptutvikling og bearbeiding i bygg- og anlegg

Mål- og rammebetingelser - OPS

Prosjektet er vurdert som egnet, og beslutning om gjennomføring som OPS er fattet. Det er tid for å formulere overordnede mål og kartlegge politiske føringer og rammebetingelser.

Du skal nå formulere hva du ønsker å oppnå med anskaffelsen, hvilke tjenester du ønsker å få levert, og definere hvilke føringer det må tas hensyn til videre i prosjektet. 

Målene og rammebetingelsene er en del av tilbudsgrunnlaget til prosjektet og skal også være førende for oppdragsgivers bestilling av prosjektet, leverandørens tilbud og leveranse, og oppfølging av leverandør.

Hvordan komme fram til mål og rammebetingelser

Ettersom en OPS-anskaffelse innebærer at leverandøren detaljprosjekterer, skal ikke mål og krav detaljspesifiseres. Her skal insentivstrukturen for OPS-selskapet sørge for at detaljprosjekteringen tar høyde for konsekvenser av løsning og materialvalg gjennom hele byggets/anleggets levetid.

Overordnet målsetning for anskaffelsen

Formuler overordnet målsetning for anskaffelsen - hvorfor ønsker du prosjektet? Det er allerede formulert behov for anskaffelsen. Disse må på ny vurderes og eventuelt justeres. Ut i fra de behovene som skal dekkes må det avledes en målsetning for anskaffelsen.

Eventuelt – formulering av hovedmål

Hvilke elementer skal vektlegges i anskaffelsen (for eksempel livssykluskostnader, miljø, sikkerhet eller estetikk) og hvilke fysiske mål skal leverandøren oppfylle ved prosjektet?

Politiske føringer

Har beslutningstakerne satt noen forutsetninger for anskaffelsen? Kartlegg politiske føringer for anskaffelsen:

  • Sektorspesifikke rammebetingelser – hvilke regelverk og tekniske føringer eksisterer for denne type bygg eller anlegg?
  • Gjeldende regelverk for oppføring av bygg eller anlegg
  • Reguleringskrav

Funksjonskrav

Konkretiser funksjonskrav for fasiliteten – hvilke funksjoner skal bygget eller anlegget ha, og hvordan skal disse oppfylles for brukerne i driftsperioden? Det må legges ned mye arbeid i dette da målene for prosjektet skal reflekteres i det videre arbeidet:

  • Målene er førende for prosjektbeskrivelsen
  • Målene måles i funksjonskravene
  • Oppnåelsen av mål kompenseres gjennom betalingen

Når du lager konkurransegrunnlag fortsetter arbeidet med å lage funksjonskrav.

 

Oppdatert: 12. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.